Družbena odgovornost

magnifying glass

Ivoclar Vivadent AG obravnava družbeno odgovornost zelo resno. Poleg uresničevanja poslovnih ciljev, podjetje dosledno izpolnjuje okoljske, družbene in etične zahteve v korist svojih strank, partnerjev, zaposlenih, interesnih skupin in okolja.

Trajnostni razvoj ni zgolj modna muha podjetja v družinski lasti. Je način življenja in poslovanja, ki se osredotoča na spoštovanje ljudi in naravo, kot tudi vrednote, pravila in predpise. Tvori temelje, na katerih lahko družinska podjetja uspevajo.

Poročilo Socialne družbena odgovornost (CSR) zagotavlja redno posodabljanje na različnih trajnostnih projektih in pobudah, ki jih podpira Ivoclar Vivadent.

Kodeks poslovne etike (CoBC) določa standard za odnose z ljudmi znotraj in zunaj podjetja. Zaposleni v Ivoclar Vivadent se zavežejo, da bodo spoštovali te kodekse, ne glede na njihov položaj ali odgovornost v podjetju.

Naš program zagotavljanja skladnosti vodi Skladni odbor, ki je odgovoren za razvoj, izvajanje in potek programa v celotnem podjetju. Regionalni predstavniki skladnosti v odvisnih družbah so odgovorni za izvajanje programa v skladu s specifikacijami Skladnega sveta.

 

Za podrobnejše informacije ali vprašanja o ustreznosti programa, se obrnite na compliance@ivoclarvivadent.com