inline opaquer banner

IPS InLine Sistem

Naredite z InLineom!

Optimizirani poteki dela kot tudi večja produktivnost in učinkovitost v zobotehničnem laboratoriju. Sistem IPS InLine za kovinsko keramiko je enostaven in prilagodljiv. Oboje nudi  uporabniku odločilne prednosti pri poteku dela v zobotehničnem laboratoriju. Zobotehniki lahko pri določeni klinični situaciji izbirajo med različnimi materiali in načini obdelave. S tem sistemom materialov je mogoče izdelati vse vrste restavracij: od takšnih, ki zahtevajo takojšnje plastenje do visoko estetskih lusk.

Opačen prah za še večjo variabilnost

Na sistem IPS InLine optimiziran opačen prah dopolnjuje sistem IPS InLine za kovinsko keramik in odločilno vpliva na moč vezi.  Opačen prah je primeren za prešanje in plastenje. Uporablja se skupaj s samo eno tekočino (Powder Opaquer Liquid). Še več. Lahko se ga aplicira kon encionalno s ščetko ali s tehniko spray-on. Ogrodja so izdelana s pomočjo običajnega ali digitaliziranega vlaganja.

IPS InLine One

Enostavna keramika za hitro inučinkovito iz delavo ene same plasti keramike

IPS InLine

Konvencionalna metakeramika za individualno plastenje

IPS InLine PoM

Ekonomična in učinkovita z levcitom ojačana kovinska keramika.