Service+

Vse stranke laboratorija bodo lahko svoje zalivke izdelovale iz materialov serije Ivoclar Digital, pri čemer bodo lahko same opravile tako oblikovanje kot izdelavo, ali pa bodo oblikovanje izvedle pri sebi, medtem ko bodo izdelavo zaupale zunanjemu izvajalcu (zahteva: odprti STL podatki). Produktni portfelj pokriva fiksno, odstranljivo in vsadkovno protetiko. Izdelki in storitve Service+ omogočajo stopnjo vlaganja in uporabe CAD/CAM opreme, ki je idealno usklajena z zahtevami laboratorija.

Podpora SERVICE+

Zanesljive storitve izdelave v primeru vzdrževalnih del

Vlaganje v CAD/CAM sistem PrograMill lahko izboljša učinkovitost in dobičkonosnost vašega laboratorija. Digitalna izdelovalna dela se lahko v primeru potrebe po vzdrževanju nemoteno prenesejo v središče za brušenje. To središče poskrbi za digitalno produkcijo zalivk namesto laboratorija, dokler ne začne sistem PrograMill ponovno normalno delovati.

Produkcija SERVICE+

Več priložnosti za uporabo CAD/CAM opreme

Produkcija Service+ je zasnovana za vse zobozdravstvene laboratorije, ki že uporabljajo lastne optične bralne naprave - skenerje in oblikujejo programsko opremo. Laboratoriji, ki uporabljajo oblikovalski program od 3Shape, DWOS ali Exocad, bodo lahko izkoristili prednost celovite ponudbe materialov in indikacij za fiksno, odstranljivo in vsadkovno protetiko. Laboratoriji, ki uporabljajo lastno CAD/CAM opremo, bodo lahko ob podpori Service+ povečali ekonomsko učinkovitost svojih produkcijskih zmogljivosti, npr. pri izdelavi kompleksnih prevlek.

Oblikovanje in produkcija SERVICE+

Preprost vstop v digitalno zobozdravstvo

Oblikovanje in produkcija Service+ omogoča zobozdravstvenim laboratorijem preprost dostop do digitalnih aplikacij podjetja Ivoclar Vivadent. Zobozdravstveni laboratoriji posredujejo svoje modele in/ali diagnostične odtise v vosku oziroma skene (format odprtih STL podatkov) središču Service+. Središče za brušenje nato digitalizira vse informacije, oblikuje zalivko in jo izdela iz želenih materialov. Izkoristili boste lahko bogate izkušnje CAD/CAM specialistov, zlasti pri vsadkovnih ali kompleksnih indirektnih prevlekah.

Registracija in oddaja naročila

Stranke laboratorija, ki uporabljajo lasten 3Shape optični bralnik, namestijo 3Shape Inbox Service+:

Stranke laboratorija, ki uporabljajo lasten optični bralnik in odprte STL izhodne datoteke, oddajo svoja naročila v Order Manager:


Service+ Production will be closed for the following holidays:
December 23, 2019 to January 1, 2020
Last delivery on: 20.12.2019
First delivery from: 07.01.2020